USING THIS WEBSITE
The information and data published on this website is strictly for informational purposes. By using this website, you are accepting all the terms of this disclaimer notice. If you do not agree with anything in this notice, you should not use this website.
WARRANTIES AND LIABILITY
We do not warrant that the servers that make this website available will be error, virus or bug free, and you accept that it is your responsibility to make adequate provision for protection against such threats. We recommend scanning any files before downloading.
In no event will YODAY MEDIA be liable for any incidental, indirect, consequential or special damages of any kind, or any damages whatsoever, including, without limitation, those resulting from loss of profit, loss of contracts, goodwill, data, information, income, anticipated savings or business relationships, whether or not advised of the possiblity of such damage, arising out of or in connection with the use of this website, or any linked websites.
LICENCE TO USE THIS WEBSITE
Material on this website, including text and images, is protected by copyright laws and is copyrighted to YODAY MEDIA, unless credited otherwise. It may not be copied, reproduced, republished, downloaded, posted, broadcasted or transmitted in any way except for your own personnal, non-commercial use.
Prior written consent of the copyright holder must be obtained for any other use of material. [Copyright of all images on this site remains with the artist and the  copyright owner at all time.]
No part of this website may be distributed or copied for any commercial purpose or financial gain.
All intellectual property rights in relation to this website are reserved and owned by YODAY MEDIA.
LINKS TO OTHER WEBSITES AND PRODUCTS
Links to other websites (if any) are provided for the convenience of users. We are unable to provide any warrenty regarding the accuracy or completeness of the content of such sites, or the reliability, quality or effectiveness of any products provided through external websites. A link to an external site does not imply an endorsement of the views, information or products provided or held by such websites.
LAWS AND JURISDICTION
This disclaimer notice shall be interpreted and governed by English laws, and any disputes in relation to it are subjected to the jurisdiction of the courts in the United States of America.
SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY
Các chi tiết và dữ liệu đăng trên mạng điện toán này với mục đích quảng bá cho mọi người nhưng phải chịu một số ràng buộc khắt khe.Khi sử dụng trang mạng này quý vị phải chấp nhận các điều kiện do trang mạng đưa ra. Nếu quý vị không chấp nhận các điều kiện này, quý vị có thể không dùng trang mạng này.
LỜI BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIẸM
Chúng tôi không bảo đảm trang mạng này hoàn toàn không có sai sót, không bị phá hay bị nhiễm thảo trình gây tác hại, và ngược lại trách nhiệm bảo vệ cho máy quỵ vị được an toàn. Do đó, chúng tôi đề nghị quý vị nên rà soát lại mọi dữ liệu trước khi quyết định đưa vào máy riêng của mình.
I
YODAY MEDIA hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bât cứ trở ngại gì gây hư hại gián tiếp, liên đời hay bất thường nào khiến xảy ra tổn hại, mất mát về các tài liêu như di chúc, khế ước, dữ liệu, chi tiết, lợi tức, tiền dành giụm, mối liên quan về kinh doanh, dù có hay không báo trước việc tổn hại này khi xảy ra khi sử dụng trang mạng, hay các trang khác nối liền với trang này.
SỰ CHO PHÉP SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY
Bài vở đăng trên trang mạng này, gồm có văn bản hay hình ảnh, đều được luật tác quyền bảo vệ do YODAY MEDIA sở hữu. Nếu không được sự đồng ý của người chủ trương trang mạng này cho phép, cấm không được sao chép, tái chế, phát hành, hay tải đi, đăng lên, phát hình hay phát thanh cho mục đích thương mại.
Muốn trích dịch hay sao chép dưới mọi hình thức, phải có sự đồng ý của người chủ trương trang mạng. [Tác giả các hình ảnh và bài vở và người chủ trương trang mạng này giữ bản quyền.]
Không được trích đoạn hay phân phối nội dung của trang mạng này vì mục đích thương mại hay thu lợi nhuận.
Tác quyền trí tuệ có liên quan đến trang mạng này thuộc về quyền sở hữu của YODAY MEDIA.
KẾT NỐI VỚI CÁC TRANG MẠNG HAY SẢN PHẨM KHÁC
Nếu có sự kết nối trang mạng này với các trang mạng là chỉ để thuận tiện cho người sử dụng. Chúng tôi không bảo đảm về độ chính xác hay tin cậy đối với nội dung của các trang mạng đó, hoặc trách nhiệm, phẩm chất, hoặc hiệu quả của những sản phẩm do bên ngoài cung cấp trên các trang mạng đó. Kết nối với trang mạng bên ngoài không phản ảnh sự thoả thuận về quan điểm, thông tin, hoặc sản phẩm do những trang mạng đó cung cấp.
LUẬT LỆ VÀ QUYỀN PHÁN ĐỊNH
Sự phủ nhận trách nhiệm này được hiểu và chi phối theo luật pháp Anh, và mọi tranh chấp có liên quan đều đặt dưới quyền phán định của các toà án tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
>
0906742584